БОРИСЛАВ БАНЧЕВ, ВОДАЧ НА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА НА МК НОВОТО ВРЕМЕ: РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ДА СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

20-10-2023     0      687

 

Борислав Банчев има зад гърба си пет мандата в Общински съвет – Враца. Заместник-председател на местния парламент. Активен участник в обществения и политическия живот в региона.

 

Г-н Банчев, много хора не разбират напълно каква е работата на общинския съветник. Вие имате солиден опит, можете ли да обясните накратко каква е функцията на общинския съвет?

На мен също ми е направило впечатление, че доста наши съграждани, кандидати за общински съветници, не са напълно наясно каква е същността и функцията на общинския съвет. Местният парламент е орган на самоуправление, който задава политиките за развитие на дадена община. В общинския съвет се вземат решенията, които кметът следва да изпълнява. Съветниците са хората, чиито решения трябва да създават условия за развитие на бизнеса, на социалните услуги, спорта, туризма и т.н. Те са тези, които трябва да общуват с гражданите, да приемат техните препоръки, да подкрепят всяка добра идея за развитие на общината. За това е изключително важно в общинския съвет да влязат хора, които имат визия за развитие на общината.

Много се говори през последните месеци за голямата задлъжнялост на Община Враца. Какво е Вашето мнение по този въпрос? Как ще го коментирате?

Кратко и ясно – това са митове и легенди. В общинския съвет аз и групата, към която принадлежа, сме подкрепяли докладните на кмета за поемане на дългове. Подкрепяли сме всяко предложение, в което има смисъл и ще доведе до нови възможности. Нещо повече, една голяма част от дълга на общината представляват средства, които са необходими за обезпечаване реализацията на европейски проекти. След приключването им и верификация от страна на Управляващия орган, средствата се възстановяват, съответно дълговете се погасяват. И това е динамичен процес, не е някаква константа. Мисля, че не е коректно да се коментира тази тема от някои от участниците в изборите. Няма държава, община или фирма, която да работи с такива обеми и да няма кредити. За нас е важно обаче, те да бъдат обслужвани без да бъдат натоварвани нашите съграждани с увеличаване на местните данъци и такси. 

Как оценявате изминалия мандат?

Видно за всички е, че през последните години Враца се преобрази. И най-важното - бяха привлечени инвеститори, които осигуряват работа на доста хора. Асфалтират се улици, облагородяват се междублокови пространства, реновират се стари и се изграждат нови детски площадки, създават се добри условия за спорт на подрастващите, културните събития изобилстват, което привлича много участници и туристи в града. Разбира се, има неща, които предстои да бъдат свършени. Все пак, един град е като жив организъм, динамичен, никой не може да реши всички проблеми наведнъж, да плесне с ръце и да каже „Готово!“ Важното е, че нещата се случват и това се забелязва от гражданите.

Не останаха ли малките населени места малко извън фокуса на общинския съвет и кметската управа?

Не бих казал. За състоянието на селата най-вече зависи от кметовете им. Отидете да видите две съседни села, например, Бели извор и Власатица,  ще разберете какво имам предвид. Активните кметове успяват да постигат различни придобивки за селата и за жителите. Освен това, Общински съвет – Враца има утвърдена с годините програма „Малки граждански инициативи“, която също подпомага реализирането на интересни идеи.

Какво бихте искали да се случи в предстоящия мандат?

Ще работим за вдигане на жизнения стандарт на врачани, за да виждаме повече усмивки и доволни хора по улиците. МК НОВОТО ВРЕМЕ изготви кратка програма, която ще следваме и ще настояваме да се реализират заложените в нея приоритети. Например, ще настояваме за ремонт на закрития басейн. Врачани заслужават обновен и модерен закрит басейн. Децата да спортуват, да се провеждат състезания и т.н.

Друг акцент в програмата ни е създаване на специален отдел по туризъм в общинската администрация. Природните, културни и исторически дадености, които имаме предполагат силно развитие. От туризъм Враца може да печели много. Възможностите са огромни, но трябва доста работа в тази посока. С европейско финансиране можем да подпомогнем разкопките в местността Градище, Манастирски дол и пр. Мисля, че по тези теми ще срещнем разбиране и подкрепа.

В заключение -  Община Враца има огромен потенциал, от нас зависи как ще го развием, за да живеят хората по-добре. Ние имаме опита, в момента шест от кандидатите от нашата листа са действащи общински съветници.

Подкрепете ни с №68 в бюлетината и преференция 101!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

коментари

Добави своя коментар