Насрочиха консултаците за ПСИК в община Бяла Слатина

28-10-2021     0      384

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков кани представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-то Народно събрание, за определяне съставите на подвижните секционни избирателни комисии и допълнителни секционни избирателни комисии /при евентуалното им образуване/ на територията на Община Бяла Слатина за провеждането  на  изборите  за  президент  и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември.

Броя на секционните избирателни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъде определен с решение на РИК- Враца съгласно решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание. Могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Съгласно чл. 91, ал.. 4 и ал. 5 от ИК и в съответствие с Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, на консултациите при кмета участващите партии и коалиции от партии е необходимо да представят:

а) писмено предложение за състав на допълнителни СИК/ПСИК, което съдържа:

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
имената на предложените лица и единен граждански номер;

-длъжността в комисията, за която се предлагат;

-образование, специалност;

-телефон за връзка с предложеното за член на допълнителна СИК/ПСИК лице.

6) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 2 септември 2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената и пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от  представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на допълнителни СИК/ПCИК, когато правомощията на член на комисията се прекратят предсрочно или когато член на допълнителна СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

коментари

Добави своя коментарАнкета

Какво спортувате през пролетта?


  Виж резултатите
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДПС С НОМЕР  13

Топ снимка
Видеo