НОИ пусна нови образци на заявления за пенсиите

11-01-2021     0      192

Нови образци на заявления влязоха в сила от 2021 г., съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Те са за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд "Пенсии".

От новата година се дава право на лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. вкл. с намален индивидуален коефициент, да поискат до 30 юни 2021 г. вкл. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, като заедно с това заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване.

Лицата от посочената категория могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията им за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, като от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително подадат в НОИ едновременно две заявления по образци:

- Образец УП-27 - Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

- Образец УП-27.1 - Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. То е адресирано до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

Всяко от заявленията се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

От 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, като се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:

- Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявления в НОИ, като преизчисляването ще се осъществява от 1 април на съответната година.

- Ежегодно преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата следва да подадат заявление обр. УП-28. Преизчисляването се извършва всяка година от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Ако преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.
 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Какво очаквате от 2021 г.?


  Виж резултатите
Видеo