Няма престъпление: съвместното съжителство на МБАЛ"Хр. Ботев" и "Вива Медика" не ощетява държавата

05-10-2022     0      110

Софийската градска прокуратура е прекратила разследването срещу бившия зам-министър на здравеопазването от първия кабинет "Борисов" Михаил Зортев и двама директори на болницата "Христо Ботев" във Враца, тъй като не са открити данни за престъпление по т.нар. схема "болница в болницата". Те бяха обвинени през 2018 г. в длъжностни престъпления, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост заради това, че Зортев в качеството си на зам.-министър в нарушение на закона, е дал разрешение на частното дружество "Вива медика " ООД да осъществява лечебни дейности, които дублират тези на врачанската болница, на нейна територия.

От това, според първоначалното обвинение, държавната болница била ощетена с близо 13 млн. лева. Тази схема е широко разпространена и в други държавни и общински болници в страната и е популярна като "болница в болницата", като през 2017 г. тогавашните здравни власти и главният прокурор Сотир Цацаров подеха офанзива срещу порочната практика. В последствие частната структура на територията на врачанската болница затвори врати.

В края на август тази година, обаче, разследването е прекратено от Софийската градска прокутарута, тъй като не са открити данни за престъпления – нито от страна на директорите на лечебното заведение, нито на зам.-министъра. Заключението за прекратяване на производството се базира на нова експертиза на вещо лице, което отхвърля констатациите на предишно вещо лице, според които държавата болница е била ощетена.

Предмет на делото са отдадени през март 2009 г. от държавната болница "Христо Ботев" на частното дружество "Вива Медика" помещения с площ 2326кв. м. в двуетажен болничен корпус, където са се помещавали бившите УНГ, Офталмологично и Неврологично отделение на врачанската болница.

Условията за отдаване под наем са наемателят да ремонтира сградата, като минималното капиталовложение за ремонта да не е по-малко от 700 000 лв и да се запази характерът на извършваната медицинска дейност в отдадените под наем помещения. Частното дружество е направило ремонт на стойност общо 774 159.05 лв" за което са правени прихващания, съобразно наемната цена, която се е променяла през годините. Договорът за наем е действал до 2018 год., като медицинската дейност на наемателя е стартирала в края на 2010 год. или общо 105 месеца при среден наем на месец от 7 372.94 лв.

Прокуратурата не открива доказателства за ощетяване на държавната болница, нито за дублиране на дейности между двете лечебни заведения, от които да да са настъпили вреди.

По принцип Законът за лечебните заведения в чл. 9 ал. 6 казва, че "на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности". Прокуратурата приема се, че спрямо дейността на "Вива Медика" е приложима разпоредбата на закона, съгласно която "лечебни заведения с дублираща дейност могат да продължат дейността си до изтичане срока на договора за наем, ако е бил сключен в сила преди влизане в сила на нормата". Причината е , че чл. 9 ал. 6 от ЗЛЗ е в сила от 14.12.2010 г., т.е. след слкюлчването на договора между МБАЛ "Христо Ботев" и "Вива Медика".

"Предвид обстоятелството, че и двете лечебни заведения имат сключени договори с НЗОК чрез РЗОК гр. Враца за всяка една от клиничните пътеки, по които извършват дейност, и тази дейност съответства на изискванията на чл. 9 ал. 6 от ЗЛЗ, същата е законово регламентирана и се провежда на основата на издадени разрешителни за всяко едно от тях, не може да се твърди, че е налице причинена щета, за което и да е от лечебните заведения", се казва в постановлението за прекратяване на производството.

От предоставената информация не са налице данни за наличие на дублирани дейности за едни и същи пациенти по едно и също време по една и съща клинична пътека.

Посочва, че не е сигурно дали пациентите на "Вива Медика" биха предпочели МБАЛ "Христо Ботев", а не което и да било друго болнично заведение на територията на град Враца или в страната, примерно- София. "Второ- не е установено и съответно не е доказано, дали към всеки един конкретен момент, когато всеки един от пациентите на "Вива Медика" се е лекувал там, другото болнично заведение МБАЛ "Христо Ботев" е имало леглови потенциал, който е точно определен и ограничен за всяко едно от отделенията, да приеме тези пациенти за лечение и съответно да проведе такова", става ясно от постановлението.

Относно ролята на зам.министъра на здравеопазването Михаил Зортев прокуратурата стига до заключението, че няма данни за престъпление, тъй като той е подписал разрешителното за осъществяването на дейност след надлежна съгласувателна процедура и при положение, че лечебното заведение е отговоряло на изискванията на Закона за лечебните заведения и подзаконовата нормативна уредба.

Това е пореден казус, който завършва в полза на съвместното съжителство между държавни и частни здравни структури. По-рано през тази година бившата шефка на кожната клиника във Военномедицинска академия (ВМА) проф. Мирослава Кадурина бе оправдана от Софийския военен съд по делото за длъжностно престъпление и присвояване на над 7 млн. лева от държавната болница. Тя бе обвинена, че като управител частното дружество "Дерма прим", помещаващо се в сградата на ВМА, е ощетила лечебното заведение.

MEDIAPOOL.BG
       

коментари

Добави своя коментарАнкета

Какво спортувате през пролетта?


  Виж резултатите

Топ снимка
Видеo