Обсъждат обществено Проект за изменение на общия устройствен план на община Бяла Слатина

08-12-2021     0      224

С Решение № 519 на Общински съвет - Бяла Слатина, прието на заседание от 30.09.2021 г., Протокол № 24, е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина за отразяване на концесия за индустриален добив на глауконитова суровина „Дълбоки дол“ – участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“ в землището на село Буковец, ЕКАТТЕ 06968, с възложител „Симекс“ ЕООД - Криводол, като територията, попадаща в обхвата на засегнатите имоти, се преотреди от „друг вид поземлени имоти без указано стопанско предназначение“, в „територии за добив на полезни изкопаеми“, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Проектът на ИОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ, което ще се проведе на 21.12.2021 г. (вторник) от 11 ч. в Залата на Общински съвет, в сградата на Община Бяла Слатина.
Проектът е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация с адрес:  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ст. № 106, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа.
Становища и мнения по ИОУП могат да се депозират в сградата на Община Бяла Слатина – в центъра за административно обслужване или на електронна поща: bslatina@oabsl.bg.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: Галя Масларска – и. ф. Директор дирекция „УТЕ“, тел. 0915/ 8 82 130.
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИОУП е 17:30 ч. на 20.12.2021 г. (понеделник).

 

коментари

Добави своя коментарАнкета

Вярвате ли в народните знаци?


  Виж резултатите

Топ снимка
Видеo