Общините в Северозапада са с отрицателен прираст

07-07-2023     0      433

Навсякъде в региона естественият прираст е с отрицателен знак. Това показват данните на националната статистика, анализирани от Института за пазарна икономика.
За година разликата между напусналите този свят и новородените в Монтана е 529 човека с превес на починалите. Аналогична е ситуацията в останалите общини. В Лом спадът е с 426, човека, в Берковица - с 282 души. След трите най-големи общини се подреждат Бойчиновци (-117), Вълчедръм (-115), Чипровци (-100), Якимово (- 96), Брусарци (-96) Вършец (-95), Медковец (-66), Георги Дамяново (-64). Като коефициент на естествен прираст на населението обаче Монтана е “най-добре”. Тук показателят е минус 11,7 промила. Във Вършец е минус 14,1 промила. В останалите е доста по-висок: Лом - минус 20,5, Берковица - минус 19,9, Бойчиновци - минус 15,5, Вълчедръм - минус 15,2, Якимово - минус 27,9, Медковец - минус 22, Брусарци - минус 24,1 промила. Особено тревожна е ситуацията в Чипровци и Георги Дамяново, където отрицателният прираст е съответно минус 36 и минус 32,9 промила.
“Като цяло в общините покрай Дунав и по западната граница на страната коефициентът на естествен прираст е почти неизменно силно отрицателен”, посочват от ИПИ.
Показателят у нас е положителен само в четири общини - с общо 57 души. В Твърдица нараства с 39 човека, в Гърмен - с 13, в Николаево - с четирима и в Кайнарджа - само с един човек. Естественият прираст е най-нисък в Бойница със стойност от минус 56,3 промила. В други 56, сред които и пет от нашите, коефициентът е между минус 50 и минус 20 промила. Още в 55, в това число и шест наши, той е над минус 10 промила
“Сред областните центрове сравнително благоприятен е естественият прираст в Столична община (-3,4‰), Пловдив (-4,2‰) и Варна (-4,9‰), а силно влошен - в общините Габрово (-18,4‰), Видин (-17,5‰), Кюстендил (-16,8‰) и Силистра (-15,1‰)”, отчитат от ИПИ.
Естественият спад на жителите, който през последните години непрекъснато се увеличава, води след себе си редица икономически и социални последствия.
“От една страна, недостигът на човешки капитал и работоспособно население ограничава развитието на икономиката и инвестициите на местно равнище. От друга - застаряващото население натоварва пенсионната и социалната система, включително потребността от значителни инвестиции в социални услуги и грижа за възрастни хора, често с влошаващ се здравен статус”, обобщават експертите на ИПИ.

Янка АПОСТОЛОВА,

Монт-прес 

 

коментари

Добави своя коментар