През 2021 г. декларираме данъците си с QR код

18-02-2021     0      169

Тази година българските граждани ще отчитат данъците си с QR код. Това съобщи Националната агенция по приходите (НАП).
Той е въведен в обичайния формуляр за данъци по познатия на всички ни чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който задължава българските граждани да декларират налога си всяка година.
В сайта на приходното ведомство може да се открие файл с обяснение откъде да се свали данъчната декларация, как да се попълни тя по образец и какво да правим в случай, че попълнените данни са сгрешени.

В пояснителните файлове има и разяснение каква е функцията на QR кода, който ще бъде разположен в края на данъчната декларация. С него всъщност ще се прави препратка към основната информация за данъкоплатеца, който обикновено изпраща и редица приложения в случай на използвано данъчно облекчение, предоставени/получени парични заеми и пр.

коментари

Добави своя коментар