През 2021 г. ще има повече средства за населените места в община Видин

13-01-2021     0      189

С бюджета на Община Видин за 2021 г. ще бъде изпълнен и поетият от кмета д-р Цветан Ценков ангажимент за осигуряване на бюджет за всяко населено място, като той ще е извън капиталовите средства. На този етап се предвижда за села с население до 350 души да бъдат определени около 5000 лв., за села с до 1000 жители – около 10 000 лв. и за населени места с над 1000 жители – около 15 000 лв. За целта е необходимо кметовете и кметските наместници да уведомят за какво ще използват определените им средства. 
Д-р Ценков подчерта, че получаването на средствата и най-ефикасното им използване зависи основно от активността на кметовете и кметските наместници и затова ги призова: „Обмислете добре и кажете какво искате да се направи. Парите не са много, но не са и никак малко, те дават възможност включително да бъде обезпечено провеждането на събитията в културния календар на всяко село“. 
Видинският кмет припомни, че от началото на годината функционира Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, което също ще има важна роля за преобразяването на населените места. В тази връзка беше представена идеята да се назначат хора към предприятието, които да се грижат за чистотата в населените места. Тази година този начин на работа ще бъде въведен пилотно в град Дунавци и в най-големите села и ако се окаже успешен, ще бъде приложен и в останалите. Д-р Ценков допълни, че новото предприятие разполага и с машини, като до дни ще бъде доставена още техника. Предстои закупуване и на нови контейнери за битови отпадъци. 
Около 700 000 лв. от бюджета на Община Видин ще бъдат заделени за благоустрояване на населените места – това включва както асфалтиране и баластриране на улици, така и ремонт на улично осветление и други необходими дейности. Във връзка с това кметовете и кметските наместници бяха запознати с новата програма „Нашият Видин – по-красив от всякога“. Тя има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по-социална, по-безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по-активните граждани. Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова прикани кметовете и кметските наместници да се запознаят в детайли с програмата и нейните приложения, публикувани на интернет страницата на Община Видин, и да обсъдят с жителите какво е най-належащо да бъде направено. 
„Най-лесно беше ние да определим това, но кметът и ръководният екип решихме всичко да бъде максимално прозрачно, като дадем възможност на хората сами да кажат какво смятат, че е най-важно да се случи в мястото, където живеят“, подчерта Тодорова. 
Зам.-кметът информира, че напредват процедурите за изработване на нови подробни устройствени планове на град Видин и на общината. В тази връзка е необходимо кметовете и кметските наместници да помислят за идеи какво да бъде предвидено в Подробния устройствен план на Община Видин с оглед перспективите и визията за развитие на всяко едно населено място. Всички идеи ще могат да бъдат представени и обсъдени на последваща среща, организирана специално на тази тема.

 

коментари

Добави своя коментар