Приеха с единодушие бюджета на Община Бяла Слатина

26-02-2021     0      189

На редовно заседание на Общинския съвет в Бяла Слатина беше гласуван бюджетът на общината. Двадесет общински съветници, от присъстващи 20, подкрепиха сметката за 2021 г.

Финансовата рамка на новия бюджет е 28 185 812 лв., като увеличението спрямо първоначалния план за 2020 г. е 18% или с около 3 млн. лв.

 В бюджета на общината за 2021 г. са включени финансови средства за:

  • Разкритата нова социална услуга в домашна среда - 330 755 лв.;
  • Освобождаване от такса всички 5- и 6-годишни деца;
  •  Всяко кметство или населено място с кметски наместник има собствен бюджет, като е предвидено 30% от приходите от продажби и наеми да се изразходват в съответното населено място;
  • 50 000лв. за стипендии на студенти по медицина с договори за работа в общинската болница;
  • 10 000 лв. за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми в общината;
  • За 2021 г. има ръст в размера на целевата субсидия за капиталови разходи с 12%, които са предвидени за изграждане на спортна зала;.
  • Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е увеличен с около 8%, а изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности е увеличена с 6%.

По-значимите проекти, които предстои общината да реализира с европейски средства и по национални програми, са свързани с ремонт и реконструкция на улици и част от улици в Бяла Слатина, ремонт на част от МБАЛ - Бяла Слатина, реконструкция на спортна площадка в село Соколаре, изграждане на спортна зала в Бяла Слатина, подмяна на водопроводи в Бърдарски геран и др.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как очаквате да се промени страната след парламентарните избори?


  Виж резултатите
Видеo