С 300 000 лв. продължава проучването на императорските терми в римския град Рациария

24-01-2021     0      154

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на някои общини в общ размер на 1,450 млн. лв. за финансиране на археологическите проучвания на значими за страната архитектурни обекти. От тях по бюджета на община Кърджали са предвидени 450 хил. лв. за консервация на Скален античен и средновековен град Перперикон и на Средновековната крепост Вишеград; за античен и средновековен град Мисионис, в община Търговище - 300 00 лв.; за археологически проучвания и теренна консервация на императорските терми в римския град Рациария в община Видин - 300 000 лв.; за проучванията на Античения град „Хераклея Синтика“ в община Петрич – 400 000 лв.

Одобрен е и трансфер в размер на 350 000 лв. за Българската академия на науките за продължаване на дейностите по археологическото проучване, реставриране и социализиране на праисторическия солодобивен градски център Провадия-Солницата.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 100 000 лв. за Българската православна църква - Българска патриаршия за доизграждане на храм „Св. Цар Борис - Михаил Покръстител“ - Разград.

Допълнителните разходи/трансфери се осигуряват за сметка на предвидените и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

 

 

коментари

Добави своя коментар