Съдът в Монтана потвърди глоба от 50 000 лв. на фирма, извършила взрив с щети на околната среда

07-04-2021     0      171

Районен съд /РС/ – Монтана потвърди наказателно постановление на Министъра на енергетиката за глоба от 50 000 лв. на фирма „К.“ ЕООД от Монтана, извършила взрив, нанесъл екощети в района на село Доктор Йосифово. 
На 17 април 2019 г. служители от Дирекция ,,Природни ресурси, концесии и контрол” на Министерство на енергетиката, извършили проверка на място по изпълнение на договор за концесия за добив на подземни богатства – индустриални минерали – ораногенни варовици, от находище ,,Селска река” в землището на село Доктор Йосифово. 
Проверката установила несъответствие между взривеното количество за едно взривяване в годишния работен проект за добив и първичната обработка за 2018 г. и представените документи от концесионера за проведено взривяване на 27 ноември 2018 г. 
Въз основа на констатациите били съставени протокол, а по-късно и Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който бил връчен на управителя на дружеството и подписан от него с възражение. То не било уважено и въз основа на акт,а на дружеството „К.“, представлявано от управителя П. Г. Л., на 17.01.2020 г. е издадено наказателно постановление от Министъра на енергетиката, с което е наложена имуществена санкция от 50 000 лв.  
В жалба до съда, наказаното лице прави възражения за изтекъл давностен срок от датата на установяване на административното нарушение до съставянето на акта и оспорва законосъобразността на вмененото нарушение, както и неговата обоснованост. 
РС - Монтана, след като се запозна с доказателствата по делото и със становищата на страните, намери жалбата за неоснователна. Свидетелите и събраните доказателства категорично сочат, че използваното количество взривно вещество е надвишавало упоменатото в договора и е довело до по-голямо по количество взривена земна маса, което е причинило нарушаване на земните недра и замърсяване на околната среда.   
Не е налице и изтекъл давностен срок, тъй като деянието е свързано с екологично нарушение, чиято давност за съставяне на АУАН е 2 г. от момента на извършване на нарушението, обяви съдът. Затова РС потвърди наказателното постановление на Министъра на енергетиката за санкция от 50 000 лв. на фирма „К.“ за административно нарушение по Закона за подземните богатства.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Монтана.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как очаквате да се промени страната след парламентарните избори?


  Виж резултатите
Видеo