В Лом ще развиват риболовния туризъм

19-06-2021     0      193

Изграждане на лодкостоянка, рибарски кей, къмпинг, закупуване на лодка за разходка, рибарски лодки, двигатели и оборудване и още дейности, свързани с туризма и рибарския поминък – всичко това е възможно да се случи, ако се учреди Местна инициативна рибарска група (МИРГ) – Лом, която да кандидатства с проекти на обща стойност около 4 милиона лева по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (ПМДР).

„Дълги години Лом не използва потенциала си за риболовен туризъм и изобщо възможностите, които предлага река Дунав. Крайно време е ломчани да съживим този поминък и да го развиваме, за това апелирам към рибарите, гражданския сектор, бизнеса и всички заинтересовани институции да учредим МИРГ и да се възползваме от финансовия ресурс, който предлага оперативната програма. Това е нашият шанс и не трябва да го изпускаме, от нас зависи.“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов по време на информационната среща по проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ – ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“.

В информационната среща за представяне възможностите за съживяване и развитие на туризма и обвързването му с рибарския поминък взеха участие, рибари, собственик на фирма за аквакултури, представители на „Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури“, ИА „Морска администрация“, МИГ Лом, общинска администрация. Целта на срещата бе и да се осъществи комуникация и партньорско взаимодействие за създаване на вътрешнотериториално партньорство между „Местна инициативна група Лом“ и „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“.

Координаторът по проекта в Несебър Георгица Миткова презентира целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Интерес предизвика представянето на дейността и резултатите на МИРГ Несебър-Месемврия от изпълнителния директор Златомира Мострова. Тя успя да провокира въпроси и дискусия по наболелите въпроси на дунавските рибари и местната власт, наблягайки на спецификата на традиционния поминък рибарство и възможностите за развитие на интересен туризъм по река Дунав.

Според плана за действие на проекта в следващите три месеца ще се проведе проучване и анализ на местните ресурси. Предстои учредяване на сдружение на рибарите и конференция в Несебър, където 20 ломчани ще видят какво на практика могат да постигнат с европейски средства по Програмата за морско дело и рибарство.

коментари

Добави своя коментар