В община Борован продължава осигуряването на топъл обяд

13-01-2021     0      231

От днес стартира изпълнението на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Борован".  След проведен предварителен подбор на потребители,  топъл обяд ще получават 600 жители от всички населени места в общината.  

Продължителността на проекта е от януари до април 2021 година.

Проектното предложение се  финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Основните критерии, на които трябва да отговарят включените в проекта потребители са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Храната се приготвя от Домашен социален патронаж - Борован, като в Малорад има изнесена кухня в столовата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, където ще се приготвя обяда за жителите на Малорад. За останалите население месата: Добролево, Сираково и Нивянин, готовата храна ще се доставя с коли на Домашен социален патронаж до кметствата, от където потребителите ще си я вземат.

В условията на пандемична обстановка кметът на Община Борован, инж. Десислава Тодорова, продължава да полага грижите за най – уязвимите групи, като се старае да осигури най-необходимото - храната. 

коментари

Добави своя коментар