В заседание на Общинския съвет: Липсват медицински кадри за Видинската болница

10-07-2024     0      135


Редовно заседание на Общински съвет – Видин
Заседанието бе открито с полагане на клетва от новоизбрания кмет на видинското село Слана бара Толя Иванова. Работата на Общинския съвет продължи по дневния ред. В началото думата бе дадена на кмета на Общината д-р Цветан Ценков, който предостави на вниманието на общинските съветници писмо от д-р Ивета Найденова – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Петка“. В него се посочва, че основният проблем на болничното заведение е липсата на медицински кадри. Молбата към Община Видин е за предоставяне на стипендии на студенти и специализанти, осигуряване на жилища за настаняване на лекари и медицински специалисти от различни краища на страната, както и съдействие при набиране на медицински персонал извън България, чрез осигуряване на контакти с организации и страни, с които има подписани двустранни спогодби за набиране на персонал. В тази връзка д-р Ценков излезе с предложение на следващи заседания в дневния ред на Общинския съвет да бъде гласувано отпускането на над 20 стипендии на студенти, които учат медицина.
Местният парламент гласува и прие важно предложение за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез ново водовземно съоръжение от находище „Градец“, Община Видин. През 2023 година, след продължителни действия от страна на Общината, бяха издадени разрешителни за водовземане на минерална вода от находищата „Видин“ и „Сланотрън“. С настоящото предложение ще бъде финализирана процедурата по издаване на такова и за находището до видинското село Градец. „Община Видин подготвя процедурите по избор на изпълнители за трите находища, като това се очаква да се случи до края на годината“ – коментира по темата кметът д-р Цветан Ценков.
Общинският съвет единодушно прие предложението от председателя Светослав Славчев за ползване в извънработно време на външните спортни площадки и съоръжения в дворовете на училищата на територията на Община Видин. Общински съветници от различни политически групи изразиха мнение, че подобна стъпка е трябвало да бъде предприета отдавна, тъй като е в интерес на децата и младежите на Видин. По тази точка думата взе д-р Ценков: „Общината е собственик на тези терени, те са публична общинска собственост. Освен че децата могат да спортуват, това е и форма на възпитание. Идеята е след учебно време училищата да бъдат отворени и децата и младежите да имат свободен достъп до спортните съоръжения. Така ще се осигурят повече условия за развитието на масовия спорт.“ Д-р Цветан Ценков допълни, че ще бъде проведена среща с общински съветници от Комисията за работа с децата, младежта, спорта и туризма, с директорите на учебните заведения, учителите по физическо възпитание, както и с треньорите от видинските спортни клубове, на която подробно ще бъде дискутирано предложението. Кметът д-р Ценков увери, че ще бъде осигурено постоянно видеонаблюдение на спортните обекти в училищата с цел предотвратяване на вандалски прояви.
Общинският съвет одобри формиране на група под определения минимум за учебната 2024/2025 година с полудневна организация на предучилищното образование във филиал „Здравец“, с. Капитановци към ДГ „Русалка“. Прието бе и предложение за утвърждаване на самостоятелни паралелки в училищата с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2024/2025 година.
В дневния ред на заседанието местният парламент одобри и предложения, свързани с провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти публична общинска собственост.

 

коментари

Добави своя коментар