Във Враца ще има Съвет по въпросите на социалните услуги

16-01-2021     0      211

Съвет по въпросите на социалните услуги ще бъде създаден във Враца. Съгласно измение на Закона за социалните услуги, се предвижда във всяка община да има такава структура, която да включва представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи, частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета. Неговата функция е: да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; да разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; да изпълнява и други функции, възложени от Общинския съвет.

Кметът Калин Каменов предлага местният парламент да утвърди 20-членна структура на Съвета. За председател е предложен заместник-кметът по култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции - Александър Владимиров. В състава на структурата ще бъдат включени и:

 • Пламен Иванов – началник-отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“ в Община Враца;
 • Наташа Цветанова – началник-отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Враца;
 • Мария Търнавска – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца;
 • Виолета Андреева – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Враца;
 • Д-р Елена Найденова – началник на отдел ПБПЗ към Регионална здравна инспекция – Враца;
 • Ивка Гиздина – старши експерт по приобщаващо образование към Регионално управление на образованието – Враца;
 • Ст. инспектор Янко Харалампиев – началник на група „Охрана на обществения ред“ към РУ – Враца;
 • Христина Младенова – общински съветник и директор на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Зорница“ – Враца;
 • Калинка Николова – директор на Дом за стари хора „Зора“ – Враца;
 • Ваня Найденова – директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Три кладенци;
 • Спаска Петрова – ръководител на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания“ и „Център за обществена подкрепа“ и експерт в Сдружение „Нов път“;
 • Маргарита Андреевска – областен координатор за Област Враца на НПО „Надежда и домове за децата – клон България“;
 • Ива Станчева – ръководител на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“;
 • Искра Петрова – управител на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3“ и „Преходно жилище“;
 • Веселина Георгиева – управител на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 и № 2“;
 • Евгения Каменова - управител на социалните услуги Звено „Майка и бебе“ и „Наблюдавано жилище“;
 • Ваня Иванова – родител на дете с увреждане, потребител на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Зорница“ – Враца;
 • Ивета Тодорова – родител на дете с увреждане, потребител на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Зорница“ – Враца.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги във Враца ще бъде утвърден от общинския съвет на 26 януари.

 

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни избори?


  Виж резултатите
Видеo