Ясно е в колко ПСИК ще гласуват хората с увреждания във Врачанско

31-10-2021     0      444

Със свое решение от 30 октомври РИК – Враца определи броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Шести изборен район в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В община Борован са постъпили общо 100 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за с. Борован - 31 бр., за с. Добролево – 23 бр., за с. Малорад – 40 бр., за с. Нивянин - 4 бр., за с. Сираково – 2 бр.

В община Бяла Слатина са постъпили общо 205 броя (бр.) заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Бяла Слатина - 57 бр., за с. Алтимир – 4 бр., за с. Буковец – 0 бр., за с. Бърдарски геран – 2 бр., за с. Бъркачево – 21 бр., за с. Враняк – 5 бр., за с. Габаре - 0 бр., за с. Галиче – 34 бр., за с. Драшан – 0 бр., с. Комарево – 5 бр., за с. Попица – 7 бр., за с. Соколаре - 7 бр., за с. Тлачене - 0 бр., за с. Търнава - 40 бр. и за с. Търнак – 23 бр.

В община Враца са постъпили общо 70 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Враца - 30 бр., за с. Власатица – 4 бр., за с. Паволче – 2 бр., за с. Лиляче – 4 бр., за с. Три кладенци – 5 бр., за с. Вировско - 1 бр., за с. Веслец – 1 бр., за с. Чирен – 8 бр., за с. Косталево – 15 бр.

В община Козлодуй са постъпили общо 26 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр.Козлодуй- 8 бр., за с.Хърлец-9 бр., за с.Гложене-8 бр., за с.Бутан- 2 бр.

В община Криводол са постъпили общо 71 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за с.Ракево- 0 бр., за с.Добруша-2 бр., за с. Градешница-13 бр., за с. Баурене- 1 бр., за гр.Криводол -8 бр., за с. Галатин- 13 бр., за с. Лесура-0 бр., за с. Фурен- 9 бр. , за с. Осен-1 бр., за с. Уровене-0 бр., за с. Краводер-18 бр., за с.Пудрия-5 бр., за с. Големо Бабино -0 бр., за с. Ботуня-0 бр., за с.Главаци-0 бр.

В община Мездра са постъпили общо 11 броя заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Мездра-9 бр., за с.Моравица – 2 бр.

В община Мизия са постъпили общо 53 броя заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Мизия – 11 бр., за с. Софрониево-17 бр., за с. Крушовица – 23 бр., за с. Липница – 2 бр. , за с. Войводово- 0 бр., за с. Сараево- 0 бр.

В община Оряхово са постъпили общо 49 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Оряхово – 7 бр., за с. Селановци- 18 бр., за с. Остров – 22 бр. , за с. Долни Вадин – 1 бр. , за с. Горни Вадин – 1 бр.

В община Роман са постъпили общо 37 бр. заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за гр. Роман- 7 бр. , за с. Долна Бешовица,- 7 бр. , за с. Камено поле- 5 бр., за с. Кунино – 1 бр., за с. Курново – 10 бр. , за с. Радовене – 4 бр., за с. Синьо бърдо – 3 бр.

В община Хайредин са постъпили общо  44 броя заявления по Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа, от които за с. Хайредин – 4 бр. ,за с. Михайлово – 3 бр., за с. Манастирище – 28 бр., за с. Рогозен – 8 бр., за с.Бързина – 1 бр.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, изречение второ от Изборния кодекс и Решение № 766-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ 24 (двадесет и четири) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

В община Борован – 3 бр. ПСИК

В община Бяла Слатина – 5 бр. ПСИК

В община Враца -3 бр. ПСИК

В община Козлодуй - 1 бр. ПСИК

В община Криводол - 3 бр. ПСИК

В община Мездра - 1 бр. ПСИК

В община Мизия - 3 бр. ПСИК

В община Оряхово - 2 бр. ПСИК

В община Роман - 2 бр. ПСИК

В община Хайредин - 1 бр. ПСИК

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

коментари

Добави своя коментарАнкета

Какво спортувате през пролетта?


  Виж резултатите
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДПС С НОМЕР  13

Топ снимка
Видеo