Започна данъчната кампания в община Мездра

14-01-2021     0      167

Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2021 г.

При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка "ДСК" - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 - данък недвижими имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци.

• на касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,

• на касите на "Български пощи",

• в офисите на "Изипей" (EasyPay),

• в "Обединена българска банка" (ОББ),

• в Банка "ДСК",

• в Кметствата по населени места.

Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията, е налична на официалната страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/

В етап на подготовка са данъчните съобщения за 2021 г., които ще бъдат получени от гражданите до началото на м. март.

 

 

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Какво очаквате от 2021 г.?


  Виж резултатите
Видеo