Засилва се контролът за опазване на горските територии

30-03-2023     0      226

Със своя заповед, областният управител Георги Митов определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Враца  периода от 03 април до 31 октомври 2023 г.

Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.  Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер  112.

Туристите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

 В заповедта на областния управител са въведени правила и задължения за осигуряване на пожарна безопасност в горите и земеделските земи от кметовете на общини, РДГ – Берковица, Северозападно държавно предприятие, РДПБЗН – Враца, Ловно-рибарско дружество - Враца, РИОСВ – Враца и ЕРМ ЗАПАД ЕАД.

 Областният управител призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност, за да не се допуска възникване на пожари, особено в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия. Гората е национално богатство, което трябва да бъде опазвано от всички.

 

коментари

Добави своя коментар